tirsdag den 19. marts 2013

Har professionelle testre fået en ny rolle?


Jeg syntes der er sket en ændring det sidste halve år. Hvorvidt det er godt eller skidt vil jeg lade være op til andre at vurdere.
Det det drejer sig om er at der tilsyneladende er et skift i hvordan den professionelle tester arbejder. Før skiftet var testerens arbejde meget udførende. Testeren designede sin test og efterfølgende eksekvere den når projektet var klar til det. Dette beskrev hverdagen for virkeligt mange test professionelle i danmark.
Så kom skiftet og nu ser det ud som om at det i stigende grad er forretningsfolk der udfører det arbejde som var testerens domæne. Forretningsfolkene er nu uddannede til at kunne beskrive en testcase samt senere at kunne udføre selve testen. Det er klart at den testeren har klart bedre forudsætninger for at gøre dette arbejde, men det er tilsyneladende er det som forretningsfolkene mangler i konkret testviden vejet godt op af domæne viden inden for det område der skal testes. Så det at kunne desegne en testcase baseret på en ortogonal liste ikke vægtet lige så højt som at have den rigtige baggrundsviden.

Jeg antager at dette er den naturlige udvikling som er sket fordi det er blevet mere synligt at det er nødvendigt at teste sine applikationer, og derfor er flere forretningsfolk begyndt at tilegne sig testviden.

Hvad skal testerene så gøre?
Ja det er jo nok op til dem selv at finde ud af. Jeg personligt mener at testere nu har et valg, vil de gå mere efter at bliver mere lederagtige og derfor gå efter Test Manager rollen, eller vil de blive mere tekniske og lære discipliner som testautomatisering og/eller programmering for at kunne udvikle og videreudvikle testværktøjer.

Uanset hvad der sker, er det spændende at følge med i :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar