torsdag den 23. august 2012

TDD, BDD, ATDD og alle de andre

Hvorfor er det vi har alle de forskellige navne for at sige at test er vigtigt?

TDD - Test Driven Developmet - Her er det essentielle at skrive testen før selve produktionskoden. Ideen er simpelthen at tvinge udvikleren til at gennemtænke designet inden det kodes. - Og så også at sørge for at testen bliver skrevet :-)

BDD - Behavior Driven development - Lige som TDD skiver man testen først, men her er fokus flyttet fra udviklerens perspektiv til brugerens perspektiv i sted, altså hvilken opførsel forventes systemet at have.

ATDD - Accept Test Driven Development - Hvis man har tesen at man ikke må stille et krav uden samtidigt at beskrive hvordan virkeligheden ser ud når dette krav er opfyldt, så kan man bruge det som styrepind i forhold til at udvikle den "rigtige" funktionalitet. Her er en artikel fra JavaWorld: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-08-2011/110823-atdd-for-web-apps.html

Men hvad skal vi bruge dem til?
- Jo ser du de indeholder hver især en måde at se på verden som tænker test og QA med ind i verdensbilledet som en naturlig ting. Dette er godt fordi at den eneste måde man kan højne kvaliteten på det system man udvikler er ved at tænke kvalitet med ind i udviklingen af systemet. Det skal altså tages med i design overvejelser at systemet dels skal testes, hvilket sikre det bliver bygget testbart, og dels at der er en række kvalitative mål for designet.

Konklussion:
Hvis du ikke allerede anvenden en af de ovenstående metoder, så kan du kun vinde ved at tage en i brug, og hvis du ikke ved hvilken, vil jeg anbefale BDD.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar