søndag den 15. maj 2011

Testing Dojo

Naturligvis handler en testing dojo ikke om kampsport, men i stedet om samarbejde og vidensdeling, man har bare genbrugt nogen elementer fra kampsport træning der gør at testing dojo er et passende navn.
Fremgangsmåden er ret simpel, og metoden passer perfekt til problemløsning og vidensdeling, og vil derfor kunne bruges til at alle emner hvor dette er det essentielle.
For at kunne afholde en testing dojo, skal der være en række faciliteter der skal være på plads:
  • Dette er ikke noget der skal foregå lydløst, så derfor skal man have et lokale hvor det er OK at der minimum er støj på samtale niveau. Et stort mødelokale kan som regel bruges.
  • Der skal være en computer som har en tilsluttet projektor sådan alle kan se hvad der foregår på skærmen.
  • Alle deltagere skal have noget at skrive med og på, da det er essentielt at tage noter under vejs.
  • Et whiteboard eller lignende til at facilitatoren kan tage noter under vejs. Dette kan enten være i mindmap form eller listeform alt efter hvad gruppen er mest komfortabel med.
  • Et velbeskrevet mål for hvad man ønsker at opnå med denne dojo session.
Når de ting er på plads, er det bare at gå i gang. Man deler gruppen op sådan at man kommer til at side ved computeren to og to. Det er vigtig at man løser problemerne to og to da der kommer til at foregå en meget stor vidensdeling mellem de to der arbejder sammen. Dette er lige som i pair-programmering.
Parene får så til sammen ti minutter til at arbejde på problemstillingen. Den ene, aktøren, sidder ved tastaturet, og den anden, rådgiveren, giver sin mening med hele tiden. Det er vigtig der er dialog mellem de to der arbejder på problemstillingen, da det giver de andre i lokalet mulighed for at følge arbejdet bedre. Når halvdelen af tiden er gået, skifter parret så den der sad ved tastaturet nu sidder som rådgiver og omvendt. Dette sikre at man både får prøvet at arbejde med det hands on ved tastaturet, og som rådgiver til den der sidder ved tastaturet.
Hvis der er et lige antal deltagere i en testing dojo, kan man dele deltagerene op parvis sådan de enkelte bevarer den samme makker gennem hele forløbet, hvis man er et ulige antal, eller man bare føler for det, kan man opdele flokken sådan det er en rækkefølge men cykler igennem hele tiden. Hvis man vælger den seneste måde foregår det sådan her:
Deltager nummer 1 sætter sig ved tastaturet og deltager nummer 2 sætter sig i rådgiver stolen. Når så de 5 minutter er gået er deltager 1 færdig for denne gang, og deltager 2 sætter sig bag tastaturet og deltager 3 sætter sig i rådgiver stolen. Sådan bliver man ved til man er kommet deltagerrækken igennem, herefter starter man forfra så mangen gange man har tid til.
De deltagere der ikke har roller aktør eller rådgiver, er observatører. Specielt for observatør rollen gælder det at man ikke taler med mindre man bliver spurgt. Dette er ret vigtigt ellers går der hurtigt kaffeklub i den. Det er facilitatoren der har til opgave at håndhæve disciplinen, og skal naturligvis udvise det bedste eksempel.
Deltagerene tager noter undervejs, og når så det er deltagerns tur til at være aktør eller rådgiver, så vil disse noter være en god hjælp til at huske de ting som deltageren ville bidrage med.
Tips og tricks
  • Det er en god ide at finde veldefinerede opgaver på forhånd. Forvent at problemløsningstempoet i en testing dojo er langt højere end normalt, hvorfor der også skal bruges en del opgaver at løse.
  • Det er også en god ide at sikre sig at alle systemer virker inden testing dojo’en afholdes, der er ikke noget mere irriterende at starte en testing dojo og få alle deltagere opsat på at give den en skalle, og så være nød til at aflyse grundet problemer med systemer eller lign.
  • Det er en god ide at lave en planche eller lignende information radiator med testing dojoens regler som man kan hænge op i selve dojoen sådan ingen er i tvivl.
  • Facilitatoren's forberedelse er nøglen til success.
Referencer
Man kan læse om testing dojos på den engelsksprogede side http://www.testingdojo.org. Hvis man vil læse lidt mere om ideen, er der også en side der omhandler coding dojos: http://www.codingdojo.org/. Sidstnævnte er en offentlig wiki.
Hvis man vil lære om dojo's i forhold til Japansk kampsport, så er wikipedia et godt sted.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar